DVS 万能磨削联系方式
DVS Universal Grinding GmbH

T +49 (0)6033 18176-00
E info@dvs-ug.de


联系方式DVS Universal Grinding GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1
35510 Butzbach
Germany

T +49 (0)6033 18176-00
F +49 (0)6033 18176-88
E info@dvs-ug.de

 

 

服务热线

我们从8:00到17:00为您提供服务

T +49 (0)6033 18176-00
serviceandsales@dvs-ug.de 

DVS 集团
欧洲 DVS TECHNOLOGY EUROPE GmbH

Lerchenauer Str. 168
D-80935 München

T +49 (0) 89 357575-55
F +49 (0) 89 358967-01
sales.europe@dvs-technology.com

中国 DVS TECHNOLOGY (Taicang) Co., LTD

经济开发区娄江北路8号B7栋
江苏省太仓市205400
中国

T +86 512 5367 9988-106
F +86 512 5367 9989
sales.china@dvs-technology.cn

美国 DVS TECHNOLOGY AMERICA Inc.

44099 Plymouth Oaks Blvd. Suite 102
Plymouth, MI 48170
United States of America

T +1 734 656 2080
sales.america@dvs-technology.com

联络表

为了方便我们把您的信息转移到对应的部门,我们需要您填写以下信息。

What can we do for you?